Navigáció
Felhasználók
-> Online vendégek: 1

-> Online tagok: 0

-> Regisztráltak: 11
-> Legújabb tag: onaneoka
Üdvözlet
Üdvözlünk az oldalon
 
Kinek a nevében jár el?
Azóta sem válaszolnak!!!
Csak érdekesség képen, hogy próbálj már felébredni!
Kik azok akik elhitetik veletek, hogy minden törvényes és jogalappal is rendelkezik!
Részlet a Navval folytatott levelezésemb?l (2018. év január hónap), melyre azóta sem kaptam választ! Csak gondolkodóknak!
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás
Törvényességi és Felügyeleti F?osztály dr. Vizi Hajnalka f?osztályvezet? részre
Hivatkozással a XXXXXXXX iktatószámú levelére, melyben konkrétan nem kaptam érdemi választ, a következ? kérdésekre várnám megtisztel? válaszát!
El?zmény: Bírósági per, mely vitatható, de nem a NAV jogkörébe tartozik, mivel a nav végrehajtó szerv. S bár 2018 évt?l a joghatóság igazolása Ket.Tv. 22. §. 1.(bek) törlésre került, én már korábban kértem, igazolja, kinek a nevében, mely állam nevében jár el a NAV? Kinek kellene megfizetnem a tartozásom?
A Magyarország Alaptörvénye (a továbbiakban Alaptörvény) átmeneti rendelkezéseibe (Magyar Közlöny 2011. évi 166. szám) azt olvastam (preambulum 5. pont), hogy megszakítja a jogfolytonosságot a Magyar Köztársasággal, de nem nyilvánítja ki a jogfolytonosságát egyik korábbi magyar állammal sem. Pedig azt híresztelték, hogy csak „átnevezték” az államot.
- Ha ugyanaz az állam, akkor saját magával jogfolytonos kell, hogy legyen, igaz?
- Ha megszakítják a jogfolytonosságot, akkor nem lehet ugyanaz az állam, csak más névvel, igaz?
 
Az életet ne dobd el...!
DÖBBENET
Egy hölgy olyan állapotba került egy budapesti kórházban, hogy a vezet? professzor azt mondta róla, hogy nem is érdemes megkísérelni a m?tétet. A professzor hazament, és fiatal tanítványa, beosztottja felhívott, és részletesen elmondta az esetet.
A hölgy az eszméletlenség határán volt, kínlódott az életéért. De ez a fiatal orvos hitt abban, hogy én tudok és merek segíteni ebben.
Amikor a beteggel találkoztam, ha homályosan is, de eszméleténél volt. Leletei alapján már nem szabadott volna, hogy éljen. Mindennek ellenére az élet leveg?je ott vibrált a beteg körül. Én csak egyet kérdeztem t?le: hisz-e abban, hogy életben marad. Mondta, jelezte, hogy hisz. Abban a pillanatban eldöntöttem, hogy megoperálom. Ez nem egy racionális döntés volt, hanem inkább egy intuíció.
A m?tét után nem tért eszméletéhez. Hat napig eszméletlenül feküdt. Lélegeztet?gép tartotta életben. Ezt az állapotot hívják kómának. Én ennek ellenére mindennap többször is odamentem a beteghez, megfogtam a kezét, megsimogattam a fejét. És mivel nem akartam, hogy a többi kollégám megmosolyogjon, ezért egészen halkan a fülébe súgtam ezeket a mondatokat:
"Ugye megígérte nekem, hogy nem hagy cserben? Önnek élnie kell. Értse meg: van esélye. Nem szabad föladnia."
A beteg hat nap múlva eszméletére tért, és egy hónap múlva a körülményekhez képest gyógyultan távozott.
Ami a döbbenetes, az most következik.
A beteg azt mondta nekem, hogy köszöni a mondataimat. Elmondta percre pontosan, hogy kedden, szerdán, csütörtökön, pénteken mikor voltam nála, és miket suttogtam a fülébe. Utólag leellen?riztem, valóban akkor voltam ott, amikor ? mondta.
Elmondta pontosan, hogy szerdán tizenegy óra húsz perckor megállt ez és ez az orvos az ágya végénél, és akkor ?t ott halottnak nyilvánították. Azt mondta a hölgy:
"Szerettem volna nekik odaszólni, hogy ne temessenek el, mert nem haltam meg. Nagyon rossz érzés volt, hogy nem tudtam velük szemben védekezni.
" Ez a n? mindent elmondott. Azt mondta:
 
Tudtad?
Nem az a kérdés, lesz-e Atillához hasonló nagy vezére a hun népnek mint Atilla Nagy Kán, Nagy Vezír volt. Inkább az a nagy kérdés lesz-e olyan nép valaha mint Atillának volt.
„Áldottak legyetek magyarok, Atilla népének egyetlen örökösei! Félszázados tanulmányaim meggy?ztek arról, hogy a hunok feltétlenül a magyarok ?sei voltak, s így a mai magyarság az ?si szkíta népek egyedüli leszármazottai. Így a magyarságnak a történelme a ma él? összes nemzetek leg?sibb történelme. Kutatásaim során a hunokat olyan nemzetnek ismertem meg, amelynek dics?sége a mai szomorú világot is beragyogja. Atilla a világtörténelem egyik legnagyobb h?se, aki mint minden igaz h?s, lovagias és nagylelk? is volt, amit Róma alól történt visszavonulásával a legcsodálatosabb módon bizonyított be.
Tudják-e önök, hogy a világtörténelem legnagyobb alakjait, összehasonlíthatatlanul legnagyobb hadvezéreit, legnagyobb államépít?it és államszervez? zsenijeit önök, magyarok adták? Tudják-e önök, hogy Atilla hadvezéri nagyságához képest a történelem többi nagy katonai héroszai:
 
Látod már?
Látod már, ezek a vezet?nek hitt politikusok csak egy bábok.
Putyin: az amerikai elnökök csak bábok! Valaki végre kimondta valaki az igazságot!
2022-04-07 hírextra2
Putyin is ki merte mondani, hogy az amerikai elnökök csupán bábok – s?t nevén nevezte a Deep State mélyállamot, mely a valódi háttérhatalom egyik fontos ága.
Minden igazságkutató, de akár csak igazság iránt komolyan érdekl?d? olvasó számára is nagyon fontos információkat és összefüggéseket mondott el Vlagyimir Putyin, amiket a f?áramú média így soha nem fog leközölni sajnos.
A Le Figaro francia újságnak adott interjúban Vlagyimir Putyin orosz elnök felhívta a figyelmet az Egyesült Államok külpolitikáját ellen?rz? ‘Deep State gépezetre’ rámutatva, hogy az amerikai elnökök csak az uralkodó oligarchiát kiszolgáló bábok.
“A közvélemény egy bizonyos személyt megválaszthat az érdemei és eszméi alapján – de ez a személy ritkán képes formálni a politikát.”
Majd megjegyezte, hogy az Egyesült Államokban a háttérhatalom biztonsági szervezete, amely jellemz?en a Mély Állam néven ismert nagyon er?s és mint ilyen, nem teszi lehet?vé a politikai irányítás bármilyen értelmes változását.
"Az elnökök jönnek és mennek, de a politika ugyanaz marad” – mondta.
Valójában az egyéneket, akiknek valódi ötleteik lehetnek az Egyesült Államok politikájának reformjáról, csak azért választják meg a Fehér Házba, hogy kielégítsék a szabad és tisztességes demokratikus folyamat illúzióját, ami valójában a valóság elkend?zése.
 
Elhamarkodott intézkedés?
Vissza is üthet a szankciót kibocsájtóra az elhamarkodott döntés, avagy intézkedés?
A Gazprom Germania egy százalék alá csökkentette a legnagyobb nyugat-európai gáztározó töltöttségét
2022.04.06.
Egy százalék alá csökkentette a Gazprom orosz állami energetikai cég németországi leányvállalata (Gazprom Germania) a legnagyobb nyugat-európai földgáz tározó töltöttségét – jelezte egy szerdai lapinterjúban a társaságot ideiglenesen ellen?rz? hatóság vezet?je, aki szerint az állami felügyelet elrendelése el?tt az a veszély fenyegetett, hogy m?ködésképtelenné válnak helyi közm? szolgáltatók.
A hálózatos iparágak m?ködését szabályozó hatóság (Bundesnetzagentur) elnöke, Klaus Müller a Handelsblatt cím? német üzleti lapban közölt interjúban elmondta, hogy azonnal felvették a kapcsolatot a Gazprom Germania menedzsmentjével, amikor a szövetségi gazdasági minisztérium hétf?n a hatóság vagyonkezel?i felügyelete alá rendelte a cégcsoportot. Mint mondta, a bizalom talán túl “nagy szó”, de “konstruktivitást” tapasztal a részükr?l.
A Gazprom Germania vezetése “tisztában van azzal, hogy a vállalat milyen fontos szerepet játszik a német és az európai gázellátásban”, és “ennek a felel?sségnek az új körülmények között is meg akar felelni” – mondta Klaus Müller.
A legfontosabb egyel?re az, hogy felmérjék a leányvállalatai révén földgáz kereskedelemmel, földgáz szállítással és földgáz tározással is foglalkozó Gazprom Germania helyzetét. Sok piaci szerepl? és ügyfél, köztük önkormányzati közm? szolgáltatók (Stadtwerke) körében “nagy a bizonytalanság”, és ezt “az orosz fél az utóbbi id?ben tovább fokozta”. Ezért “az az els? feladatunk, hogy tisztán lássunk” – fogalmazott a Bundesnetzagentur elnöke.
 
Hogy terjed a vírus?
Hogyan terjesztik el a vírusokat?
Hogyan kezd?dött az oltás?
Mire kell ráfogni a vírus létezését?
Mind erre és más kérdésekre is választ kapunk a
szakemberek által feltett és adott válaszából.
https://huntv.info/video/tisztazzuk-a-viruskerdest/...

https://www.bitchute.com/video/0VXgLoxObFGn/?fbclid=IwAR2SVYpraTREtjQ7qSQOoHAPDU9Ez6DuKxOUyTFhKWyNnsCHt_MsKM4kVGQ
 
Ezek nem emberek, ezek az állatnál is alábbvalók!
Stoffán György: Az élet ára Ukrajnában 5000 euró
2022.03.30.


Amikor elindultam a határhoz, Budapesten keresztülhajtva számos, vadul közleked?, sokmilliós autót láttam, mint eddig még soha. Ukrán rendszámmal. Akkor még nem értettem… Hazafelé már minden világos, drámai és elgondolkodtató volt. Megint kényszerpályán vagyunk, megint a fasizmus oldalára kerültünk, mert egy olyan szövetség tagjai vagyunk, amely szövetségben nincs jog, nincs emberiesség, igazság és tisztesség. Ismét egy nemzetet gy?löl Európa, és ismét a hazudozás és a halál kultúrája uralkodik a világban.

Kíváncsian indultam a határátkel?höz, de ha tudom, hogy milyen információk várnak ott rám, el sem indultam volna. Az iskola, amelyben most nem tanítanak, hanem menekültszállásként m?ködik, zsúfolásig megtelt. A tornaterem telis-tele adományokkal. A magyar személyzet (az egyik szeretetszolgálat) önkéntesei szeretettel fogadják a menekülteket. A kormány orvosi ellátásban, pszichológusi segítségben, étel, ital kiosztásában részesíti ?ket.

Kisírt szem? asszonyok, reménytelenséget tükröz? tekintetek, síró gyermekek, távolba mereng? feln?ttek között járok. Asszonyok és gyermekek sokasága… akik mindenüket otthagyva az életükért menekültek el egy ?rölt országból, ahol saját állampolgáraik élete semmit nem számít, ahol emberek ezreit mészárolták le… és nem csak a háború alatt, hanem el?tte is éveken keresztül. Tolmáccsal kezdek beszélgetni egy asszonnyal.

 
De ti azért még mentek szavazni...
Miért is tartanak itt az országok ahol tartanak? Mert talán nem abból az országból valóak a vezet?ik?
Egyszer? mert Zelensikyjre szavazott. akinek dics?ség irtani ?sei gyilkosait. Miközben folyik az orosz-ukrán háború. Vessünk egy pillantást az ukrán kormány összetételére:,,,!!!!!!!!!!!!!!!!!
Figyeljétek csak"......................................kik is ?k,,
Vologyimir Zelenszkiy ukrán elnök alapvet? döntéshozói bels? köre tulajdonképpen a színészkori baráti körén alapul.
Az ukrán kormány-társulat:
Az elnöki palota kabinetf?nöke, Andre Yemark vígjáték-producer;
Az elnöki adminisztráció vezet?je, Andre Bodin a szórakoztatóiparban tevékenyked? ügyvéd;
Az elnök f? politikai tanácsadója, Sergey Sheffey vígjáték-író;
Ivan Bakanov, az Ukrán Legfels?bb Hírszerz? Szolgálat elnökhelyettese, egy vígjátékfilmeket készít? cég f?nöke;
Szergej Sivoko, az Ukrán Nemzetvédelmi Bizottság vezet? tanácsadója szintén humorista, és Zelenszkij partnere a színészetben. (A színpadon és a politikában is. )
Ha csak ránézünk az önéletrajzukra, nem derül ki, hogy film- és televíziótársaságról van-e szó, vagy egy ország döntéshozó testületér?l.
Miért hagyta Ukrajna teljesen figyelmen kívül a nagyhatalmak geopolitikai kapcsolatait az évek során?
Úgy t?nik, a belbiztonságnak és a nemzetfejlesztésnek semmi köze ezekhez a politikusokhoz – mert igazából teljesen mindegy,hiszen alapvet?en nem ukránok.
Mivel Ukrajna elismeri a kett?s állampolgárságot, a vezet? kormányzati tisztvisel?k 80%-a amerikai, és a tekintélyes vagyonuk és bizalmasaik 90%-a Londonban vagy Svájcban van.
A 2008-as olimpia idején az Amerika-barát grúz elnököt, Szakasvilit, akit Putyin támogatott, legy?zték, megbuktatták, és az ukrajnai Odessza megye kormányzójává neveztette ki magát.
 
Tényleg úgy van ahogyan ezt elénk tárják a média te-vízióban?
 
A nép most ebben a kialakult helyzetben nem veszíthet!
Ezt a csatát a népnek kell megnyerni!
Ezt az idézetet a Trudeau-val kapcsolatos helyzetr?l küldte nekünk egy Moszad-forrás, és bár nem tudjuk, ki mondta, érdemes továbbadni:
Nem Trudeau döntése, hogy lemond-e vagy megpróbál maradni. Ez a Világgazdasági Fórum (WEF) döntése. Ez egy kritikus döntés, amely az egész világot érinti. Ez nem csak Kanada csatája, hanem a világé. Ez a korrupció els? dominója, és ha ez a dominó leesik, a WEF egész terve kudarcot vall, mert az összes korrupt dominó leesik, ha kiszorulnak a hatalomból. Ha hatalmon hagyják ?ket, az csak egy rövid szünet az emberek számára.
 
Te döntöttél már?
Te döntöttél már?
Eldöntötted már melyiket választod?
HIVATALOS BEJELENTÉS : ?????
Sziasztok, most már bejelenthetem hivatalosan, megkértem az engedélyt Február 7-t?l A magyarországi szabadság konvoj részére, 6 napra. Szombat de 10-ig
1. napi program összeállt.
Február 7-én hétf?n 10 órától várjuk a Teher és személyi gépkocsik beérkezését A fóti Auchan áruház körüli parkolókban és utakon.
Este 18-órára, engedélyt kaptam kb 200 a konvojokban résztvev? gépkocsi beállására a H?sök terére.
Itt lesz néhány felszólalás, zene , ezután fáklyás felvonulást tartunk az országház elé. Itt ismét megtartjuk a beszédeinket.
2. nap szeretnénk egy petíciót átadni Áder Jánosnak, Erre még nem kaptuk meg a pontos id?pontot ez csúszhat egy két napot.
A Fóti Auchan lesz 6 napon keresztül a f? bázisunk. Innen fognak indulni, az országos és a Bp-i konvojok.
A többi még szervezés alatt áll. Üdvözlettel
SZERETETTEL: az országos koordinátor és a megyei és a f?városiak csoportjainak a szervez?i.
Sipos Mária
 
Bejelentkezés
Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése
Generálási idő: 0.56 másodperc
117,850 egyedi látogató