Navigáció
Felhasználók
-> Online vendégek: 1

-> Online tagok: 0

-> Regisztráltak: 11
-> Legújabb tag: onaneoka
Nagyon sokan nem értik még a UCC-t
Nézzük meg pl. ezt: A UCC 1-308§ alkalmazása fizetési meghagyás eljárásban
Az állítólagos EOS Faktor Zrt. ez év tavaszán fizetési meghagyás (fmh) eljárást indított ellenem. Most kipróbáltam egy új módszert: NEM MONDTAM ELLENT.
Egyszerűen csak leírtam, hogy én nem egy jogi személy vagyok, hanem egy szabad ember, aki nem áll az általuk említett törvények hatálya alatt. Élő és szabad emberként nem rendelkezem az ügyben perbeli jogképességgel. Ehhez a „UCC 1-308§”-t használtam, ami lehetőséget teremt erre. Az ügyet lezárták egy végzéssel, amit később jogerőre is emeltek.
Egy kis magyarázat: Élő és szabad emberként nem állsz az általuk említett „törvények” ( valójában csak jogszabályok ) hatálya alatt, ahhoz még SZÜKSÉGÜK VAN A BELEEGYEZÉSEDRE. Beleegyezésnek minősül egy állítás ( felszólítás, végzés, határozat ) során a hallgatás, amikor nem válaszolsz az átvett tértivevényes levélre. Ebben az esetben a kereskedelmi törvény szerinti hallgatás=beleegyezés elvet követik. ( semmi Ptk. meg hasonlók, csak és kizárólag a UCC az egyetlen és hatályos törvény a kereskedelemben) Ugyanakkor beleegyezésként kezelik a ráutaló magatartást is. Ilyen pl. ha fellebbezel, vagy egy fmh eljárás során ellentmondasz. A törvényeik szerint, ha ellentmondasz, akkor azzal automatikusan alperesi pozícióba kerülsz, belementél az általuk felkínált játékba és egyúttal egy olyan „törvényi” területre tereltek, ahol már nincsenek valódi jogaid.
Az összes érdemi ügyintéző, jogi előadó, végrehajtó, rendőr, közjegyző és bíró nem tévedhet és nem is követhet el törvénysértést. Ha beleegyeztél valamibe, csak akkor tudnak eljárni ellened az ő törvényeik szerint, különben nem!
A fizetési meghagyást nem mellékeltem, ez egy 5 oldalas dokumentum, minta alapján készül el. A kötelezett neve csupa nagybetűvel van írva, hiszen az eljárás jogosultja csak egy jogi személytől követelhet. Ha ellentmondtam volna, akkor a nevem már a magyar helyesírás szabályai szerint, azaz csak a kezdőbetűk lettek volna nagy betűvel írva a következő leveleken, mint ahogyan egy bírósági idéző végzésen is.
Érdemes a bíróság 2-es számú végzésében az indoklást megfigyelni: „Az eljárás az alperes kellő időben előterjesztett ellentmondása folytán perré alakult.” Ez nyilvánvalóan hazugság, látható a közjegyzőnek küldött válaszomból, ami mind alakilag, mind pedig tartalmilag köszönőviszonyban sincs egy ellentmondással. Valószínűleg ezzel a technikával tudták csak kivezetni az ügyemet, nem lehettek könnyű helyzetben.
Fontos tudni, hogy bármilyen ügyben csak és kizárólag csellel tudnak rávenni arra, hogy képviseld a strómanodat, ami azt eredményezi, hogy a „törvényeik” hatálya alá helyezed magad és nem lesznek már valódi jogaid. Vagy nem írják le a nevedet egy megszólítás során ( Tisztelt hölgyem, uram, címzett stb ), vagy ha leírják ( mint egy fmh eljárásban ), akkor csakis a strómanodat szólítják meg, és vadul bíznak benne hogy ellentmondasz vagy az ő játékszabályaik alapján fellebbezel, azaz elkezded az ügyben a strómanodat képviselni. Egy rendőri intézkedés vagy egy végrehajtás során pedig megpróbálnak rávenni arra, hogy írd alá a jegyzőkönyvet. ( ami egyrészt elismerésnek minősül, ugyanakkor NINCS olyan törvény vagy paragrafus, ami az aláírásra kötelezne. Ha nem írod alá, akkor tértivevényes levélben utánad küldik postán és reménykednek benne, hogy határidőn belül elfelejted megcáfolni) Én ebben az ügyben nem mondtam ellent strómanként, hanem élő és szabad emberként cáfoltam. A rendszer egy élő és szabad emberrel ( aki nem hallgat, de nem is megy bele a játékukba ) nem tud mit kezdeni. https://op.harmoniaban.org/.../2017.03.28._valasz_az_fmh... https://op.harmoniaban.org/.../files/2017.06.13._vegzes.jpg https://op.harmoniaban.org/.../files/2017.08.30._vegzes.jpg

Beteszem ide a közjegyzőnek írt levelemet komám,gondolom azt nem feltételezed rólam a torony eszeddel,hogy passzióból írtam...🤣🤗🤪😂 Kecskés Kálmán
2400 Dunaújváros, Tavasz u.5.fsz.1.
Iktatószám: KK- 42012/Ü/62/2019/2
dr. Szabó Anita Mónika, közjegyző (a továbbiakban: hatóság)
2400 Dunaújváros, Dózsa György u. 4/C, B/7
Ügyszám: 42012/Ü/62/2019/2
Tárgy: Felszólítás eljárási jogkör igazolására
Alulírott Kecskés Kálmán, mint a törvényes Magyar Állam, a Magyar Köztársaság állampolgára, a mai napon felszólítom a hatóságot, hogy felém haladéktalanul tételesen, jogi érveléssel, a megfelelő jogszabályhelyek megjelölésével igazolja:
1. Az eljárási jogkörét, joghatóságát, a Ket. (2004. évi CXL. törvény) 22§ (1) és 18§ (1) alapján!
2. Pontosan jelölje meg azt a jogszabályhelyet vagy jogszabályhelyeket, ami alapján hivatalos személynek, illetve hatóságnak tekinti magát!
3. Nevezze meg tulajdonnevén az államot, aminek a nevében folytatja a fent jelölt eljárását!
Kérem, a jelen levél mind a három fenti felszólítására külön tételesen reagálva készítse el a válaszát, hivatalos eljárásában, annak megfelelő módon, közokirati formában, úgy, hogy a hitelességéhez szükséges alaki feltételek a megfelelő helyen szerepeljenek rajta (kiállító hivatal, kiállító személy neve, titulusa / beosztása, saját kezű aláírása, dátum, iktatószám hivatkozás a jelen felszólításra)!
F I G Y E L E M !
Ez a felszólítás nem esik a Vht. (1994. évi LIII. törvény) hatálya alá, nem minősíthető végrehajtási kifogásnak, sem más egyéb törvény által szabályozott más hivatali beadvány formátumnak és nem küldhető tovább a bíróságnak!
A bíróságnak nincs hatásköre ezzel a felszólítással kapcsolatosan sem átminősíteni, sem elutasítani, de még helyben hagyni sem, mivel a Ket. közvetlenül az eljáró hatóságnak teszi kötelességévé a joghatóság és az alkalmazandó jog vizsgálatát, melyet az eljárása minden szakaszában hivatalból kötelessége kivizsgálni, amikor megkérdőjelezésre kerül!
Abban az esetben, ha a haladéktalanság elvének, de legkésőbb 30 napon belül nem tesz eleget a jelen levélben történt egyértelmű felszólításnak, úgy bizonyító erejű tényként annak kell tekinteni, hogy nincs eljárási jogköre, és ezt helybenhagyólag tudomásul vette.
U.i. Mellékelten csatolom az általam a Cib bank részére küldött levelet,melynek hatására a bank cáfolat és a kérdéseim megválaszolása nélkül pánikszerűen kilépett az ,,ügyletből” igazolva ezzel,hogy a követelése mindenféle jogi alapot nélkülöz és annak behajtására tett mindennemű kísérlet törvénytelen. Amennyiben ön ezt másként ítéli meg és nem hagy fel az ügyemben tett, számomra jelentős anyagi kárt okozó lépéseivel,úgy megkérem,hogy bárminemű további okirat kiállítása előtt a banknak írt levelemet tételesen a kérdéseimre válaszolva és hivatkozó TÖRVÉNYES jogszabályokkal alátámasztva cáfolja meg,ellenkező esetben a csalás és közokirathamisítás bűntettét követi el,melynek kapcsán feljelentést fogok tenni ön ellen csalás és közokirathamisítás vétségében a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányságon.

https://www.law.cornell.edu/wex/table_ucc

https://op.harmoniaban.org/.../2017.03.28._valasz_az_fmh... https://op.harmoniaban.org/.../files/2017.06.13._vegzes.jpg https://op.harmoniaban.org/.../files/2017.08.30._vegzes.jpgHerédi Mihály Pál @Most Szombaton Minden Igaz Magyart Szeretettel Várunk! UCC Törvények ismertetése és alkalmazása céljából tartandó találkozónkra! Szolnokon a Kápolna utca 5. szám alatt található Kápolna Étteremnél. 2019-03-30. napján 13 órás kezdéssel! Lehetőséget adunk mindenkinek, hogy ügyvédek és vérszívók nélkül menthesse meg otthonát vagyonát, mivel Törvényileg bizonyított TÉNY, hogy MINDEN ADÓSSÁGOT 2012-12-25.-napjával ELTÖRÖLTEK, VISSZAVONHATATLANUL! Ne hagyjátok magatokat kirabolni ha kezünkben a megoldás! Gyere el és hozd el a szomszédot is ha ő sem akar adókat fizetni a semmiért! Áldott Szép Napokat ! www.op.harmoniaban.org MEGOSZTÁSOKAT KÉREK TŐLETEK! KÖSZÖNÖM!László Dittrich Van egy kis probléma Ágnes asszony! Megpróbálok rövid lenni és érthető! 2011 áprilisában a házszabály törvényei szerint érvényes szavazáson elfogadtak egy olyan tőrvény javaslatot amely tartalma végett valójában megszüntette a szavazáson résztvevők képviselői jogállását.Ez a dokumentum tartalmilag semmisnek és érvénytelennek minősíti a Magyar Köztársaság közjogi méltóságát. Ezért amiért megszavazták és a Köztársasági elnök ezt aláírta tulajdonképpen felszámolták maguk alól a széket. 2011 április 18.-án nem az alaptörvényt fogadták el (most gondoljon csak bele,amikor ők maguk mondják érvénytelen jogforrásnak, azon a jogon miképpen lehet érvényes jogi dokumentumot kiállítani).Ők bátran megtetették és ezzel már nem csak a törvényhozásra való jogukat veszítették el,ha nem sok minden mást is! Amikor valaki semmisnek és érvénytelennek tekinti azt a jogot mely hatalmat ad neki a törvényhozásra és azt kinyilvánítja valójában lemond a közjogi méltóságáról. Ezt tette a Magyar köztársaság összes közjogi méltósága! A szavazás után nem,hogy törvénykezésre nem volt joguk,ha nem még a parlamentbe való tartózkodásra sem!

Csipanyitogató az "ellenzék" szerepéről:

2011. április 18-án az Alaptörvény megszavazásával az igennel szavazó képviselők lemondtak a mandátumukról.
A többi képviselőnek ekkor ki kellett volna őket dobatni a Parlamentből,ehelyett úgy tettek,mintha mi sem történt volna.
Feltartottak néhány transzparenst "áruló nem leszek" felirattal és kész...
Attól az időponttól kezdődően ők is részesei a csalásnak,részesek a bűncselekményben és részesei a 2012.01.01-ei puccsnak is.
Az ellenzék kollaborációja nélkül nem tudták volna megcsinálni amit véghez vittek.

Tettükkel elárulták a népet és a Hazát!

És hogy miért van alkotmányos válság,a teljesség igénye nélkül itt olvashatsz róla: --->

http://alkotmanyos-ellenallas.com/…/miert_van_alkotmanyos_v…

NEMZETI KONZULTÁCIÓ

Támogatja-e Ön továbbra is a 2012.01.01-től a közjogilag érvénytelen Alaptörvénnyel,esküszegéssel és hazaárulással létrehozott "Magyarország" nevű NEM MAGYAR "államot"?!

EGY RENDŐR ÜZENI......... MEGSZÍVLELENDŐ, PRÓBÁLJUK MEMORIZÁLNI, HOGY HASZNÁLNI IS TUDJUK!!! REMÉLHETŐLEG SOHA NEM LESZ RÁ SZÜKSÉG!

1. A könyökünk a testünk legkeményebb része. Ha elég kicsi a
távolság, használd!

2. Ha a tolvaj a pénztárcádat, vagy a táskádat kéri NE A KEZÉBE
ADD! Dobd el

messzire magadtól. Megvan az esély arra, hogy a táska
után megy és FUSS, AHOGY CSAK BÍRSZ ÉS AMILYEN
GYORSAN CSAK LEHET!

3. Ha be vagy zárva egy autó csomagtartójába (Zseniális !) törd be a
hátsólámpa

búráját, utána dugd be a kezed a nyílásba és integess, ahogy csak

bírsz! Ez a vezetőn kívül mindenkinek fel fog tűnni! Ez egy

olyan tanács, ami már megmentett életeket!

4. Ha autóba szállsz, azonnal zárd az ajtókat és indulj! A nők

előszeretettel üldögélnek az autójukban és munka, vagy bevásárlás után

számolgatnak, jegyzetelnek, stb. NE ÜLDÖGÉLJ A PARKOLÓ

KOCSIBAN! Egy prédaleső kifigyelhet és beülhet az

anyósülésre, majd pisztolyt szegezve a homlokodnak kényszeríthet,
hogy hajts el

valahova. Ha egy rabló egyszer már beült a kocsidba és pisztolyt szegez a

homlokodnak, NE KÖVESD AZ UTASÍTÁSAIT! Inkább

tégy kárt az autódban – feltétlen kapcsolt be a biztonsági övedet és hajts neki
valaminek! Ne félj, a légzsák majd megvéd! A hátsó ülésen ülő fog
majd pórul járni.

Mihelyst az autó megállt, szállj ki és fuss!

5. Néhány tanács parkoláshoz és garázsba álláshoz

A.) Légy körültekintő. Nézz körbe. Nézd meg a kocsid

belsejét: a hátsó ülést, az anyósülés előtti
teret.

B.) Ha egy kisteherautó mellett parkolsz, szállj be a

másik oldalról. A legtöbb sorozatgyilkos akkor támadja meg áldozatát és

húzza be a kisteherautójába, amikor az nyitja az ajtaját.

C.) Figyeld meg a melletted parkoló autókat! Ha egy

férfit látsz egyedül ülni, különösen ha az az autód melletti kocsiban ül,

lehet hogy jobban teszed, ha visszamész az irodádba, vagy a

bevásárlóközpontba és segítséget kérsz a biztonsági őröktől. Mindig

jobb elővigyázatosnak lenni (mindig jobb paranoiásnak lenni, mint

halottnak).

6. Mindig liftezz és ne gyalogolj. A lépcsőházak mindig tökéletes
helyszínek a

bűncselekmények elkövetésére, főleg éjjel!

7. Ha egy prédaleső (rabló) fegyverrel rendelkezik, FUSS - lehetőség
szerint

cikk-cakkban! 100-ból 4 annak az esélye, hogy egy golyó eltaláljon. És még

ha el is talál, a golyók CSAK RITKÁN érnek létfontosságú szervet.

8. Nőként ne mindig próbáljunk kedvesnek lenni (Határozottság és
bátorság) HAGYD

A KEDVESSÉGET! Kockáztatod, hogy megerőszakolnak, vagy
megölnek. Ted Bundy, a sorozatgyilkos, jóképű férfi volt és
művelt. Mindig a nők szimpátiájára alapozott és

így rabolta el őket. Bottal járt és bicegett; valamint a gépjárművébe
történő beszálláshoz

segítséget kért.************Legyünk óvatosak! ************

9. Emlékezzünk a síró kisbaba történetére. Egy nő meghallotta, hogy
sír egy kisbaba

az ajtaja előtt. Ahelyett, hogy kinyitotta volna az ajtót, hívta a

rendőrséget, mivel az eset nagyon furcsának tűnt számára. A rendőr azt

válaszolta: A legfontosabb, hogy semmi esetre se nyissa ki az
ajtót!

Utána úgy tűnt neki, hogy a baba az ablak alá mászott. Félt, hogy a baba

kimászik az utcára, és elüti egy autó. A rendőr ismételten azt mondta

neki: NE NYISSON AJTÓT. Lehetséges, hogy egy sorozatgyilkos próbál meg

így a lakásba behatolni azzal, hogy egy felvett gyereksírást játszik

le, így hatva a nők érzelmeire. Megerősítette, hogy már több

nő is tett bejelentést síró gyerekről, amikor egyedül voltak éjszaka

otthon! Kérem, NE NYISSON AJTÓT, ha gyereksírást hall.

Az üzenetet valószínűleg komolyan kell vennünk, mivel a gyereksírós

történetet a legutóbbi amerikai "Top körözöttek" televíziós

programban is leadták, melyben egy Louisiana-i sorozatgyilkosról

beszéltek.

10. Még egy tanács: sose azt kiáltsd, hogy Segítség, hanem azt, hogy Tűz van!

(Nagyon okos !) Az emberek kimennek, ha tűz van, de ritkán, ha segíteni kell.

És ez a támadót is megzavarhatja, mivel azt hiheti, hogy bolonddal van

dolga és otthagyhat a helyszínen (forrás: nők önvédelmi képzése).

Végezetül szeretném, ha ezt a levelet valamennyi nő - és férfi

ismerősödnek elküldenéd. Életet menthet. Egy gyertya azzal, hogy meggyújt

egy másikat, még nem alszik el.(Nőknek küldöm tovább, de

észrevettem, hogy mindez a férfiakat is érdekelheti, akik szeretik
feleségüket, anyjukat,

nővéreiket, stb.) Küldd tovább ezt az üzenetet minden nőnek, akit

ismersz. Nem árt figyelmeztetni mindenkit arra, hogy léteznek veszélyes

helyzetek és jobb elővigyázatosnak lenni! - -- 
Hozzászólások
Még nem küldtek hozzászólást
 
Hozzászólás küldése
Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
 
Értékelés
Csak regisztrált tagok értékelhetnek.

Kérjük jelentkezz be vagy regisztrálj.

Még nem értékelték
 
Bejelentkezés
Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése
Generálási idő: 1.68 másodperc
52,488 egyedi látogató