Navigáció
Felhasználók
-> Online vendégek: 2

-> Online tagok: 0

-> Regisztráltak: 11
-> Legújabb tag: onaneoka
Megindulunk végre.
Akkor végre megmozdulunk?!
Felállunk végre, rendezzük végre sorainkat?
Máskülönben soha nem ér véget ez az ?rület.
Amit ránk zúdított ez az ?rült cion, náci, sátánista banda.
Több ezer autóval indultak meg Vencouverb?l Ottawaban a várost körbe venni és el?zni a megszállókat.
Felállni emberek végre!
Szeretnék szólni minden MAGYAR-hoz, barátomhoz,ismer?sömhöz, akik megtisztelnek azzal, hogy ezt az üzenetet elolvassák.
Aki nem ismer..magyarként,oltatlanként Kanadában élek. En is a munkámat december 1-tol elvesztettem, a vackuk miatt sehova nem mehetek,tömegközlekedést városon kivül nem használhatok,mint sokan mások. Nyilvános helyen egy pohár vizet nem lehet meginni,vagy éppen leülni.
DE! Itt most elkezd?dött valami. Hogy visszavegyük a szabadságunkat, kamionok, teherautok 10 ezrei indultak útnak Vancouverb?l Ottawaba ez kb. 4700km, az úton mindenhonnan csatlakozva hozzájuk (jelen pillanatban 150km a kocsisor )és mindaddig ott maradnak körbevéve a f?várost, amíg ez a kényuralom meg nem d?l. Január 29. otthoni id? szerint 21 óra, amikor mind együtt lesznek, egységbe állnak. Az USA is mellénk állt, több ezer kamiont indítottak útnak ?k is hozzánk.
Ha most sikerül kivívnunk a szabadságot itt, abban a pillanatban veszem a jegyet haza, hogy amikor TI otthoniak indultok meg ugyanezért a célért, veletek lehessek.
Otthon kevesebben kell hogy együtt legyünk, kimondhassuk végre nyíltan, hogy az alaptörvényünk érvénytelen, és a MAGYAR sem rabszolga.
De mindenkinek mennie kell, az er? az úr. Mindenhol a legutolsó pillanatban vagyunk, össze kell fogni.
 
?k az igaz hit?ek!
Csak az er?s lelkek tartanak ki...
Az er?s egyéniségeket nem szeretik. Kényelmetlenek. Alig manipulálhatók. Az er?sek tudják, hogy kell hallgatni bels? hangjukra, ismerik jogaikat és nem hajlandók lemondani róluk.
Tudják, hogyan lehetnek boldogok minden nehézség ellenére is. Er?s gyökereik vannak, amelyeket nem lehet "kihúzni.
Nem könny? elpusztítani elveiket, méltóságukat, önbizalmukat, önmagukban való hitüket.
Képesek ellenállni minden igazságnak, a sors csapásainak, az árulás kínzásának és saját érzelmeik viharának.
Nem félnek a fájdalomtól: már átestek a személyes poklukon, és tudják, hogyan kell a sebeket bölcsességgé alakítani, tudják, hogyan kell élvezni az életet, meg?rizve szívükben a szépséget és a gyengédséget.
Nem vándorolnak mások utcáin, nem kereskednek boldogsággal, nem könyörögnek a szeretetért.
De ha meg kellene ismerniük ezt az érzést, ajándékként fogadnák el, és soha nem árulnák el azokat, akiket szeretnek.
Az er?sek fejl?dnek, elmélyülnek. Mindegyikük saját keresztet visel, anélkül, hogy mások vállára "ejtenék"...
Amikor hibát követnek el, felkelnek, tovább mennek és tanulnak bel?le, ahelyett, hogy valaki mást vádolnának. Az er?sek tudják, hogyan kell távozniuk örökre.
 
A sátán terve hat lépésben
Ébreszt?!
" Találtam egy holland nyelv? cikket, amiben Mike Yeadon(Pfizer volt elnöke) leírja a hat lépést az új világrend felé.
A tömegeknek még mindig fogalmuk sincs, mi az álkorona-járvány valódi programja, és hová tartunk.
Ez egy hat lépésb?l álló terv, amelyek közül 4 már megvalósult.
Mike Yeadon, a Pfizer korábbi alelnöke immár sokadszor hangosan figyelmeztet nemcsak az oltások, hanem egy fenyeget?bb világrend veszélyeire is.
Most közzétette az Új Világrend felé vezet? ütemtervet , amelyben hat különböz? fázist határozott meg.
Mostanra teljesítettük az els? négyet, és már az ötödik elején tartunk...az utolsó el?ttinél.
Amikor mind a hat fázis befejez?dik, az egész bolygó az Illuminátusok néven ismert sátáni szekta kezében lesz .
Az alábbiakban a hat különböz? fázis látható a kapcsolódó adatokkal.
 
Jöjjetek, segítsetek!
Szkíták, hunok, avarok és magyarok! Jöjjetek, szüntessük meg ezt az embert nyúzó, gyilkoló rendszert! Ehhez a rendszerhez nekünk semmi közünk! Ebbe a rendszerbe, gyávaságunk a nemtör?dés végett kényszerítettek bele. Ránk telepedett egy b?nöz?kb?l álló csoport. Ne féljünk szembeszállni velük! Az ? erejük a mi gyengeségünkb?l ered. Legyünk nagyszer?, bátor, ?seinknek méltó utóda.
Nem hozhatunk Atilla, Árpád stb. kiváló nagyjainkra szégyent. ?ket nem kellet volna noszogatni arra mit tegyenek, vagy ne tegyenek. Tudták ha ?k elesnek, az utódoknak jobb lesz és ezért az életüket is készek voltak feláldozni. Nagy Bálint Hun Kende Nagyvezír

 
Devizának "devizában" nyilvántartott...
Tisztelt devizások!
Hogy is van ez, ha se nem kölcsön, se nem hitel?
Jól át lettünk verve! Az otthonainkból elüldözve, vagyonunktól
megfosztva. Ingó és ingatlanainktól, és persze egy rakás pénzt?l!
Végrehajtók, közjegyz?k, bírósági segédek segédlettel, bírósági titkárok közrem?ködésével és a rendszert véd?, rend?rök segítségével. Jól át lettünk vágva.
Kisemmizve, kifosztva!
Mind ez a "kormánynak" nevezett politikai b?nbandának, a közrem?ködésével!
Derül ki, tudhatjuk meg Róna Péter beszédéb?l, mi is az igazság.
https://www.facebook.com/100004186239936/videos/629577888384118
 
?rültek kezében az emberiség
Nem a világ ?rült meg, hanem azok akik kezében az emberiség! Csak azért teszem ezt az írást ide, legyen világos, mi, miért, történik. Nem fognak leállni, sajnos a kezükben van az irányítás jelenleg még. Ezek az emberek ?rültek.
John D. Rockefeller:
"Rövid ideig fogjuk ?ket életben tartani, az elméjüket meggyengítjük, miközben megjátsszuk az ellenkez?jét. Finom módon fogjuk felhasználni a tudomány és a technológia ismereteit, hogy soha ne lássák, mi történik. Lágy fémeket, öregedésgyorsítókat és nyugtatókat fogunk használni az élelmiszerekben és a vízben, valamint a leveg?ben. Bárhová fordulnak, mérgek fogják borítani ?ket. A lágy fémekt?l elveszítik az eszüket. Megígérjük, hogy gyógyszert találunk számos betegségre, de közben még több mérget adunk nekik. A kémiai mérgek felszívódnak az idióták b?rén keresztül, akik azt hiszik, hogy bizonyos nagyszer? színészek és zenészek által bemutatott higiéniai és szépségápolási termékek örök fiatalságot hoznak az arcuk és a testük számára, a szomjas és éhes szájukon keresztül tönkretesszük az elméjüket és a bels? szerveik rendszerét. Ti továbbra is boldogulni fogtok a háborúikból és halálukból. Ezt addig ismételjük, amíg végs? célunkat el nem érjük. Továbbra is félelemben és haragban fogjuk tartani ?ket, képeket és hangokat adunk majd nekik. Minden eszközt fel fogunk használni ennek eléréséhez. Az eszközöket a munkájukon keresztül biztosítjuk. El fogjuk érni, hogy megutálják magukat és szomszédaikat. Mindig el fogjuk titkolni el?lük az isteni igazságot, hogy mindannyian egyek vagyunk. Ezt sohasem szabad megtudniuk! Soha nem tudhatják meg, hogy a színek csak illúziók, mindig el kell hinniük, hogy nem egyenl?ek. Cseppr?l, cseppre fogjuk elérni a célunkat. El fogjuk venni a földjeiket, er?forrásaikat és vagyonukat, hogy teljes irányítást gyakorolhassuk felettük. Becsapjuk ?ket olyan törvények elfogadására, amelyek ellopják azt a kevés szabadságot is, amellyel rendelkeznek. Felállítunk egy pénzrendszert, amely örökre tönkreteszi ?ket, adósságban tartva ?ket és gyermekeiket. Amikor együttesen letiltjuk ?ket, gyilkossággal fogjuk megvádolni ?ket, és egy másik történetet mutatunk be a világnak, mert az összes média tulajdonosai leszünk. A médiát fogjuk felhasználni az információ áramlásra és érzelmeik a mi javunkra történ? irányításra. Amikor fellázadnak ellenünk, úgy tapossuk el ?ket, mint a rovarokat, mert ennél is kevesebbek."
 
Új évi köszönt?

Boldog új 2022-esztend?t!
Újévi köszönt?!
Székely Újévi köszönt?!
Adjon Isten minden szépet,
Irigyeknek békességet,
Adjon Isten minden jót,
Hazug szájba igaz szót.
Hontalannak menedéket,
Éhez?knek meleg ételt.
Tollat író kezébe,
Pulyát asszony ölébe.
Legényeknek feleséget,
Szegényeknek nyereséget,
Áfonyát a havasra,
Pisztrángot a patakba.
Istenhitet a pogánynak,
H? szeret?t a leánynak.
Szép id?ben jó vetést,
Szomorúknak feledést.
Sarkvidékre hideg telet,
Az árváknak jó kenyeret,
Fegyvereknek nyugalmat,
Szelíd szónak hatalmat.
Betegeknek egészséget,
Fuldoklóknak segítséget,
Vitorlának jó szelet,
Napfényb?l is öleget.
Jó lövést az ordasokra,
Nyíló ajtót vaskapukra,
Vándoroknak fogadót
Isten adjon minden földi jót!
Áldás Nagy Bálint Hun Kende Nagyvezír
 
Az oltó anyagban két anyag található amire nincs engedély.
FONTOS!!!
Beate Bahner német ügyvédn? tegnapi videója a Comirnaty-géninjekcióban található két, engedély nélküli összetev? kapcsán:
"Ma 2021. 12. 19. vasárnap van. Advent 4. vasárnapja, röviddel éjfél el?tt. Beate Bahner vagyok, orvosi jogra szakosodott ügyvéd. Egy nagyon sürg?s figyelmeztetésem van minden szül?, minden orvos számára és minden olyan résztvev? számára, aki kész gyerekeket 5 és 11 év között vagy akár 18 éves korig oltani.
Egy konkrét életveszély áll fenn a gyerekeknél a Comirnatyval való oltás esetében. A gyerekeket semmi esetre sem szabad beoltani. Minden orvos aki olt és minden más személy, aki ebben részt vesz, büntethet?vé teszi saját magát. Büntethet?vé teszik magukat a gyógyszertörvény értelmében. A 95. paragrafus szerint azok a személyek, akik kétes gyógyszereket alkalmaznak más embereknél, büntethet?ek, mégpedig 3 év szabadságvesztéssel, különösen súlyos esetekben, ami megítélésem szerint itt fennáll, akár 10 év szabadságvesztéssel is.
 
Búcsúzik sok tanár könnyes a szeme..
Tanítóknak akiket a munkájukból elüldöztek.
Búcsúzik ma a nemzet napszámosa, kinek az iskola volt második otthona.
Utolsó napján most könnyes a szeme, sok szomorú gyerek együtt sír vele.

?rült világ a tanítónak adott leckét, példát mutat, vagy eladja ? is a lelkét?
Ha példát mutat, elveszik mindenét, ha a lelkét adja, elveszti hitét Istenét.
pakol a tanító, táskájában sok kis kacat, a szívében csak a szomorúság maradt.
Évekig t?rt némán, nemzetét szolgálta, méltatlanul jutott a koldusok sorsára.

Tudásnak, jellemnek, nincs már értéke, oltott, vagy oltatlan az ember mércéje.
Az elzavart tanítónak elvész az otthona, szegényen élhet de gerinc nélkül soha.
búcsúzik ma a nemzet sok ezer tanára, nemet mondva a kényszervakcinára.
A legnagyobb kétségben is van remény, bár nagy a sötét, de közeleg a fény.

A szerz? megjegyzése: h?sök vagytok a szememben mind! Áldás kísérjen utatokon.
 
A "médiában nem hír érték?"

Zelei Erika
munkatársának esete
"Az els? adag Pfizert 2021 áprilisában kaptam. Leginkább a média pánikkeltésének hatására
és a közösség nyomására oltakoztam, habár voltak kétségeim az ismeretlen oltással
szemben. Utána gyengének éreztem magam, megduzzadtak a nyirokcsomóim a
hónaljamban. Azt gondolom, ez normális oltási reakciónak számít és néhány nap múlva el is
múlt. Mivel azt kommunikálták, hogy már az els? oltás után néhány héttel is 80-90%-os
védettség alakul ki, nem is akartam beadatni a másodikat. Végül sajnos megtettem: Erre
május 14-én került sor a Megyei Kórház oltópontján. Az oltás után kivártam a meghatározott
id?t, majd vásárolni indultam. Kb. másfél órával az oltás után egyedül a saját
személy gépkocsimmal hazafelé tartottam, amikor elkezdem mellkasi szorítást érezni. Nem
tulajdonítottam neki nagy jelent?séget, habár el?tte soha életemben nem éreztem ilyet. (
Megjegyzem, egészségesen táplálkozom, heti 3-4-szer sportolok. Túrázok, kerékpározok és
futok, sosem voltak egészségügyi problémáim, apróságoktól eltekintve. 44 éves vagyok, nem
túlsúlyos ) Sajnos hiába próbáltam figyelmen kívül hagyni, a mellkasi szorítás egyre
er?södött.
 
Új világrend?
 
Bejelentkezés
Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése
Generálási idő: 0.46 másodperc
106,992 egyedi látogató