Navigáció
Felhasználók
-> Online vendégek: 1

-> Online tagok: 0

-> Regisztráltak: 11
-> Legújabb tag: onaneoka
Vajon hány fehér köpenyes írné ezt alá?

NEM FOGNAK EGYÜTTM?KÖDNI... :
Okuljatok! Îgy oltassatok gyereket!!! Felel?sségvállalás:
Ha bármilyen oltást is kaptok, vagy adattok gyermekeiteknek, ezt nyomtassátok ki és a vakcinázó orvossal töltsétek ki! Ha nem írja alá, akkor nincs szuri.
???? A vakcinázó orvos nyilatkozata.
Alulírott orvos kijelentem, hogy a vakcina/a gyártó neve:
a következ? betegség (ek) megel?zésére:
adták, az alábbi összetev?kb?l áll:
és hogy ez a vakcina szennyez?dést?l mentes.
nincsenek benne abortált magzati sejtek (MRC5)
garanciát vállalok én és az egészségügy arra, hogy nem lehetséges iatrogén reakció kialakulása a véd?oltástól
Ezt az oltást az orvosi esküm (nem ártás" tudatával) ma beadtam:
A vakcinázandó személy neve: Irányítószám, lakóhely: Születési id?:
A vakcinázás idején a vakcinázandó személy egészséges volt, amire egy részletes vizsgálaton keresztül meggy?ztem magam, és biztosíthatom Önöket, hogy a vakcinázás el?tt nem volt görcse vagy más neurológiai rendellenessége vagy allergiája.
Biztosítom, hogy a beadott oltás teljesen ártalmatlan a beoltott személy életére és egészségére, és nem okoz közvetlen vagy közvetett károkat vagy másodlagos betegségeket, például bénulást,
agykárosodás, vakságot, tuberkulózist, rákot az oltási helyén vagy másutt, vesekárosodást, májgyulladást, cukorbetegséget stb.,
Halálos következményekkel vagy anélkül.
 
Mit képzelnek ezek magukról?!


Ma délután mikor éppen fejtem a tejemet kisbabámnak BátorNyilasnak, akit elraboltak t?lünk most már 7 hónapja, becsöngetett hozzánk két rend?rruhába öltözött, hatalom?r, gyerekrabló. Persze a nevük, számuk (rabszolgáknak van számuk együtt az igazolvánnyal, személyigazolványuk stb. úgyhogy így mutogassátok csak a személyigazolványotokat magyar emberek!) ott volt az egyenruhán, de ez semmit sem jelent attól még szívükben, ha van egyáltalán olyan nem mérlegelik mit is cselekszenek. Amikor BátorNyilast elrabolták egyiknek sem volt semmilyen azonosítója fenn az egyenruhán, vajon miért? Mert tudatosan tudták, hogy mit cselekszenek,hogy gyermeket rabolnak és nem akarták felfedni magukat! Azt hitték elfelejtjük ?ket... mindegyik?tök pofáját megjegyeztem, még ha napszemüvegben voltatok akkor is. Amúgy meg a saját "embereik" adták ki ?ket név szerint. Habár csak a csicskáknak volt ott a nevük, akik valójában elvitték BátorNyilast azoknak nem szerepel a nevük sehol, csakis a kis csicska "rend"?röknek, mert ?ket be lehet áldozni és be is fognak titeket, úgyhogy retteghettek.
 
Fohászunk Emeséig
Fohászunk felhatol az égig?!
A sólyom szárnyán
Sólyom száll a magyar égen,
úgy ahogyan réges-régen.
Elevenít ?s-emléket,
földre hozza Emesénket!
Sólyom száll a magyar égen,
nem legenda, látod mégsem!
Valóság ez és nem álom,
magasban a sólymot kerecsent látom!
Ott köröz fenn, figyel miránk,
hozzá fel szál fohászunk és imánk.
Istenünk szent lelke száll ott fent,
jaj, mennyi nyomort lát itt lent!
Sólyom száll a magyar égen,
olyan szépen, ahogy régen.
Ott köröz fenn a kék égen,
arany napunk közelében.
Arany napunk, arany kapunk,
ott egyszer majd, haza jutunk.
Hívogat a fény madarunk, Kerecsenünk,
mert id?nk végén, mind haza megyünk!
Ám itt van most a földi hazánk,
sok boldogság vár még itt reánk!
Mint a fák olyanok vagyunk,
hun-magyar földbe kapaszkodunk!
Gyökerünk elér Emeséig,
Ága-boga népmeséink.
Kibontja fekete haját,
tó tükrében nézi magát.
A dereka karcsú ékes,
rubint ajka édes mézes.
Két keble gömböly? és szép,
egész lénye gyönyör?ség.
Fia legendák királya,
anyja büszke lesz reája!
Sólyom szárnyon száll a lelke,
hun-magyar népünk segedelme!
Magyaroknak nagy Istene,
t?le ered Álmos neve.
Áldunk érte, ha segítesz rajtunk,
hozzád rebeg imát ajkunk!
Ugye nem hagysz minket elhagyottan árván,
Végs? romlásunkat látván?!
Kiterjeszted véd? szárnyad,
biztonságot ad szárnyad, árnya.
Nagy Bálint Hun Kende
 
Öreg Isten kardja ha újból megcsillan
Öreg Isten kardja, ha újból megcsillan...
Wass Albert : Az utolsó táltos...

Magosan a Balaton kék vize fölött a Badacsony sziklái még ma is tele vannak titokzatos, sötét barlangi üregekkel. Ide menekült üldöz?i el?l az utolsó magyar táltos is. Mikor aztán már nagyon öreg lett, egy szép napon elhatározta, hogy elbujdosik örökre az idegenek által megszállt nyugati gyep?r?l.

A magos, szikár vénember, a táltosok hosszú, fehér talárjába burkolózva, lassan aláereszkedett a sziklás hegyoldalon. Tarisznya volt a vállán, abban szárított hús, t?zgyújtó szerszám és néhány pogácsa. Hóna alatt pedig egy cserzett b?rbe göngyölt kard.

Bár hosszú fehér talárja szinte beleolvadt a hólepte tájba, szálas alakját mégis felismerte a tihanyi ?rszem, amint lassú, méltóságteljes léptekkel haladt át a befagyott tavon.

– Ott megy a táltos – rikkantotta el magát a torony ?re. – Fogjuk el élve!

Csörömpölt a tihanyi zsoldosok fegyverzete a Balaton jegén, de a vén táltos nem eredt futásnak. Még csak a fejét sem fordította hátra. Lassú, nyugodt léptekkel haladt a maga útján, keresztül a befagyott tavon, a szemközti part biztonságot ígér? s?r? erd?ségei felé. Tudta, hogy sorsa Isten kezében van, s nem ember szándékában.

 
Idén nem lesz covid-19 oltás

 
Tekintélyek fogságában

Ha tekintélyeket nem fogadod el, leoldódik elmédr?l a fogságba tartó bilincs.
A terrorizmus szervezett, folyamatos fenyegetettség, folyamatos zaklatás, egy olyan szervezet amely folyamatos zaklatása, nem egy egyszer? eset, mert másként nem érne el célt.
Egy terrorszervezet, egy olyan vállalat amely félelmet termel, gyárt és ad el.
Egy nagy szervezet, amely rendelkezik pénz alappal támogatói hálózattal, táborokkal épületekkel, járm?vekkel felszerelésekkel, több száz, vagy több ezer emberrel.
Embereket toboroz, embereket képez ki, információt vásárol és szerez be, szervez?ket szervez be és végrehajtókat utasít a világon minden felé, merényleteket készít el? és hajt végre a médiával ellentétben, nem tud láthatatlan maradni, nem tud létezni és m?ködni.
 
Van, vagy nincs Covid-19 ?
 
Legyen ismét tudásod és lesz jöv?d!

GYULA ÉS BÉLA TÖRZSEINKNEK KÖSZÖNHET?EN MARADHATOTT FENN AZ EREDETI PUSZTASZERI VÉRSZERZ?DÉSÜNK

896-ben a magyar törzsszövetség vezérei megkötötték a Pusztaszeri Vérszerz?dést, melyet Kurszán fejedelem alkotott meg, de Árpád azt elismerte. Ezen Vérszerz?dés alapja volt a 892-es Álmos által véghezvitt Etelközi Vérszerz?dés (Szulejmán /Török szultán 1520-1566/ vezérei a krimi-kánság területén Nagypályi romjai között megtalálták az Álmos tanfejedelem által megszerkesztett Jászvásári-etelközi vérszerz?dést, amely kimondta, hogy Nimród-Gilgames-Álmos nemzetségének minden egyes tagja egyenl? jogot biztosít az összes harcosoknak és nem engedélyezi a rabszolga- társadalmat, mert a legegyszer?bb harcosból is kiváló hadnagyok válhatnak). Elhelyezték ezen vérszerz?dést a vezéri székhelyeken, az eredetit Vác-Kurszánváron (itt a váci nádornál is volt egy példány, hogy a fejedelmek se lépjék túl a hatáskörüket), a másolatokat pedig Biharon, Csanádon, Egerben, Esztergomban, Kolozsváron, Gy?rben, Kalocsán, Pécsett és Veszprémben, az aranyasszonyok székhelyén. A vérszerz?dés lényegében az új ország építésének kezdete volt, egy olyan alkotmány, mely alapja volt a kés?bbi Aranybullának. Minden pontjának betartása fontos volt ahhoz, hogy a magyar törzsszövetség er?s és biztos lábakon álló országépít? munkáját megkezdhette.
 
Történelmi ismeret Atilláról és dinasztiájáról
ATILLA A HUNOK NAGY KIRÁLYA

Mit csinál ezalatt Odoaker? Újra építi a lerombolt Aquileját, és elfoglalja Noricumot. Megtisztítja Itáliát a gótoktól. 487-ben a mai Krems környékén létezett Rugi-land-ot elfoglalja. 488-ban kiveri innen teljesen a longobárdokat (mai Alsó-Ausztria, a Dunától északra).
489-ben Theodorik gót törzsfõnök, aki a Balkánon csatát vesztett a Hunok ellen, a Julián Alpokon átkel és Odoaker ellen indul. Következõ adatunk 493. év és csak annyi, amint a nyugati történészek írják: Nagy Theodorik orvul meggyilkoltatta Odoakert, Itália királyát. És egyik sem felejti el aztán utána írni, hogy a germán-gótok ettõl kezdve 70 évig uralták egész Itáliát.
Mit építettek a germán-gótok Itáliában ezalatt a 70 év alatt? Nincs történelmi adat arra vonatkozólag, hogy valamit is építettek volna. Csak a germán-gót rombolásokról és pusztításokról beszélnek a régi írások.
Hol találhatunk adatokat Odoaker történelmi szerepére vonatkozólag? A már említett MH. könyv ismerteti a fenti adatokat a 127., 129. és 136. oldalon, és ez a hatalmas munka, tele adatokkal a gótokra és Hunokra vonatkozólag, csak háromszor említi Odoakert. Gondolja, hogy ennyi is elég Itália elsõ királyának, hiszen Hun volt és nem germán.
Menander is említi azt, hogy Odoaker volt a Hunok legfõbb vezére és a Loir melletti gall fejedelem. (Excerpta de Legationibus.) Sok adat van a Hunokról és Odoakerrõl Szent Szeverin Noricum Apostolának életrajzában.
 
Hírek Amerikából
 
A világok, a földek, és az ember teremtése.

A világok, a földek, és az ember teremtése.
Legyen végre rend a teremtés történetünk terén, földi világunkban az Ég rendje szerint. Ez legyen az els? lépés és majd ezután lehet a következ? lépés. Teremtésünk megismerése, elengedhetetlen, hogy megismerjük, kik vagyunk, honnan jöttünk, hova tartunk és kik is vagyunk valójában! Hol van a teremtésben a helyünk, mi a szerepünk, felel?sségünk és kötelességünk.
A teremtés története a Sumér ékiratokon. Az élet teremtése.

1, IZ-TEN a végtelenekben s?rítette össze az Er?t. Az Er?b?l pattan ki a Fény és lett Világosság. 2, A Fény melege vízzé változtatta a végtelenek ködét és a Fény, mint IZ-TEN magja behatolt a vizek mélységébe. 3, IZ-TEN úgy akarta, hogy a vizek mélységéb?l virágként fakadjon az Élet, és úgy lett. 4, Az ?s víz így lett az Anya-Er?, mely Életet szül. 5, AMA-PALIL-nak (?sanyának) neveztük ?t.
6, Els? magzat-virága NIN-TI lett, ki az Élet folytonosítója. 7, Benne él az egek anyja Dingir IL-AMA is, mert életet adó ereje az egekt?l a földekig és a földekt?l az egekig ért. 8, Mert csak egek voltak a földek el?tt és azután teremtettek a földek az egek között. 9, NIN-TI az égig ér? életfa is. Földi gyökérnedvét az egek erejéb?l kapja.
10, Az égig ér? üveghegy is ?. Rajta keresztül tündököl a földre az égi fényben ragyogó tisztaság, h?ség és makulátlanság igazsága.
 
Bejelentkezés
Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése
Generálási idő: 0.37 másodperc
70,823 egyedi látogató