Navigáció
Felhasználók
-> Online vendégek: 1

-> Online tagok: 0

-> Regisztráltak: 11
-> Legújabb tag: onaneoka
Csak te döntheted el, a felel?sség a tied!

Bejárók ezzel, a többiek ötletet meríthetnek a következ? levelemb?l, ami nem is az igazgatónak szól, mert a legtöbbjük gyerekszeret? felel?s ember, akiket szintén kényszerít a rendelkezések betartása. Viszont megfelel? helyen mondani fogják a magukét. S?t akik túlbuzgók, vagy érdektelenek lennének, nekik is foglalkozniuk kell az üggyel, mert ezt a levelet illik megválaszolni és ha nem tudják a választ, kérdéseket kell feltenniük fentebb.

Íme:
Tisztelt Igazgató Úr!
Mivel a veszélyes vírus küls? fenyegetései miatt elrendelték a kötelez? maszk viselését az iskola különböz? részein, továbbá szeptember 15-t?l kizárják az utazásból a maszkot nem visel? utasokat, hivatkozva gyerekünk jelenleg er?s fizikai és mentális voltára - e két utóbbiban nem szeretnénk változást - kérem XY felmentését az iskola látogatása alól határozatlan id?re. Továbbá kérjük részére az elektronikus oktatás megszervezését vagy magántanulói státusz biztosítását, heti vagy havi egy alkalommal történ? tanárokkal való konzultációval és számonkéréssel. Napi utaztatását autóval nem tudjuk és nem is akarjuk vállalni jelen helyzetben, mivel 25 km-re lakunk az iskolától.
Indokaink:

1./ A mellékelt maszk_orvosi_szempontbol.pdf neurológiai tanulmányban megmérték az oxigéntelítettséget az artériás pulzációk (SpO2) pulzoximéterrel történ? mérésével és statisztikailag szignifikáns csökkenést találtak a m?tét után maszkot visel? sebészek vér O2-telítettségi szintjében, amit nem a hosszan tartó álló helyzet vagy stressz okozott.

 
Angliában is megmozdult a nép a covid intézkedések ellen!


Tegnap végre London is megmozdult a korlátozások ellen.
A tegnapi nap folyamán tüntetést szerveztek a kormány által bevezetett intézkedések ellen! Eddig London csendben volt, de már egész Anglia területén történtek tiltakozások. A tegnapi napra meghirdetett demonstrációra többen mentek ki, mint ahány embert vártak. A rend?rök próbálták volna a tüntet?ket megakadályozni abban, hogy a gyülekezési helyre eljussanak. A King's Cross St. Pancreas állomás közelében tervezték a gyülekezést, amelyet a rend?rök próbáltak volna lezárni. Londonban már nem volt olyan csendes a tüntetés, mint a többi városban, itt már gumibotokkal ütötték az embereket. A rend?rök itt is els?sorban a n?ket és az öregeket emelték ki a sorokból, de a tömeg nekiment a rend?röknek és sok dulakodás, verekedés volt. Öregek, fiatalok, minden korosztály kint volt az utcán és dühösen követelték a hazug színjáték végét! Becslések szerint több százezren mentek ki az utcákra és a rend?rség igen agresszíven lépett fel velük szemben. Természetes, hogy sem a BBC, sem másik média nem volt jelen és nem is olvashatunk arról, hogy volt megmozdulás Londonban.
 
Párizsban ismét áll a bál.
 
Rajtad áll, háború marad vagy béke jön!
Rajtad áll, háború marad vagy béke jön!
Hírek
Emlékeztet? el?döm, ATILLA nagy királyra, aki egyben példaképem. Tisztel?je és követ?je vagyok
Atilla 6 évig volt távol otthonától, hogy megszervezze a Nagy Hun Szövetséget, amely 24 törzsb?l állt.
Ma még nagyon keveset tudunk az életér?l és életútjáról, de azt tudjuk, hogy nálunk mindent elferdítenek és hazudnak róla. Még azt is állítják Atilláról, hogy testvérgyilkos volt! Ez azonban nem igaz, ez hazugság!. Mert ha mindez igaz, akkor nem szerették, nem követték volna és nem állnak ki mellette az emberek.
Nem tudja megszervezni azt a nagy Hun Birodalmat, melynek vezet?je és királya volt. Tudjuk, hogy a legnagyobb Hun király volt. 13 királynak 30 hercegnek és számtalan hadvezet?nek volt a királya, akik felnéztek rá, s h?ségesen követték, mert imádott nagy királyuknak tartották. A legigazságosabb és legbátrabb király volt, akit a történelem során megismertem!
 
Neurológus a maszk használatáról
És ezt az írást: Szül?i csoportból, orvosi vélemény.
Ezt a Btk. 208-hoz, ha valaki arra indulna el.A doktorn?t levélben megkerestem ma, megkértem, hogy mindezt hivatalosan is írja le nekünk."A kilélegzett leveg?nk újbóli belélegzése kétségkívül oxigénhiányt és visszaáramló szén-dioxidot okoz. Tudjuk, hogy az emberi agy nagyon érzékeny az oxigénhiányra . Vannak idegsejtek például a hippokampuszban, amelyek nem lehetnek 3 percnél hosszabb ideig oxigén nélkül – mert azt már nem élik túl. Az akut figyelmeztet? tünetek: fejfájás, álmosság, szédülés, koncentrációs problémák, reakcióid? lelassulása - a kognitív rendszer reakciói. Ha azonban már krónikus oxigénhiányban szenvedünk, ezek a tünetek mind megsz?nnek, mert a szervezet hozzászokik. De a hatékonysága tovább romlik, és az agyban az oxigénellátás is tovább akadozik.” Tudjuk, hogy a neurodegeneratív betegségek kialakulása évekig, évtizedekig tart. Aki ma elfelejti a telefonszámát, annál az agy hibás m?ködése már 20 vagy 30 évvel ezel?tt elkezd?dött. A másik súlyos probléma az, hogy az agy idegsejtjei nem képesek regenerálódni. Tehát abban az esetben, ha leveszi az ember az arcmaszkot és ismét szabadon oxigénhez jut, az elveszett idegsejtek már nem fognak regenerálódni.
 
Égi anyánk tekints le reánk!
Legyen rajtunk tekinteted, ne fordulj el t?lünk! Ilyen remény vesztett sorban talán még soha nem volt népünk!
Áldd meg Égi Anyánk Népünk, Országunk! Áldásod legyen a mi megváltásunk. Népünknek, Hazánknak, szabadulására, igaz magyar lélék, föltámadására! Új kornak hajnalán, sóhajtunk az égre. Tekints le most reánk, ?si nemzetünkre. Atillának, Árpádnak fiai, békében éljenek, szeretetben, egységben újat teremtsenek! A Turul madárnak kiterjesztett szárnya, áldón borul reánk Kárpát ?shazánkra. Szent Korona fénye, ragyog fel az égig, ?si nemzetünkön áldás legyen mindig! Felragyog a fény, Kárpátok honában, kiárad általunk, az egész világra. A MAG népe ébred a láncunk lehullik, szabadok a lelkek, az ég kapuja nyílik. Arra kérünk téged, segíts meg bennünket! Er?síts népünkben örök egységedet. A magyar nemzetnek te vagy minden reménysége. Áldott legyen általad, a MAG nemzetsége. A magyar nemzetnek te vagy minden reménysége. Áldott legyen általad, a MAG nemzetsége. Áldás, áldás, áldás
 
A f?rer vagyona?
Ha ennek a fele igaz, akkor is szégyen a magyar népre nézve, miét hagyta, hagyja szótlanul?!
Érdekel valakit Orbán vagyona?
Íme:
Orbán vagyona 1800-2000 milliárd forint + svájci és hongkongi, ill. offshore bankszámlák.
Milliárdokat loptak el els?sorban az EU-tól kapott közpénzb?l..
Ezek egy része felesége, apja, Tiborcz és strómanjaik, Mészáros, Garancsi, Flier, Szijj L, Paár A, Barkász S, Kékessy D, Vajna, Habony, Vitézy T. nevén van.
Saját nevén van a XII. Cinege utcában egy háza, amit 2002.-ben vásárolt 75 millióért, 183 nm, 1300 nm telken.
A házat 2004. I. -2005. XII. között 90 millióért átépitették 420 nm-re.
2001-ben vásárolt Erdélyben Zetelakán egy Kastélyt, többszáz ha földdel.
2013-ban vásárolt egy házat Felcsúton 18 M-ért, ahol felesége és apja házával a 3 házat egybenyitották, 7000 nm-en, és elötük van Lévainak 6 ha földje.
1993-ban a Fidesz székház eladásából /697 M/ vásárolta apja bányáit.
1997-ben felesége nevére vásárolt 8 ha sz?l?t Tokajban, melyre Orbán 2001-ben 41 M ft állami támogatást adott
 
Harmóniában a természettel
A KÖZÖNSÉGES CICKAFARK
Achilea millefolium
Paracelsus azt tanította, hogy a betegségeknek sokféle oka van, de ezek mind visszavezethet?k egy f? okra, éspedig arra, hogy az ember nem él összhangban a természeti törvényekkel, és ezért eltér attól a helyes úttól, amit a lelke mutat számára.
A betegség ennek a diszharmóniának a következménye.
Elvetette a kizárólag könyvekb?l származó holt tudást, és helyette a kutatás és a tapasztalat fontosságát hangsúlyozta.
Miután elvégezte az egyetemet, 20 évesen maga is vándorútra indult. Tapasztalatokat akart gy?jteni, gyakorlati tudásra szert tenni.
Képes volt mindenkit?l tanulni: javasasszonyoktól, bábáktól, felcserekt?l, hóhéroktól, fürd?mesterekt?l, akik sokat tudtak az emberi testr?l, illetve a gyógynövényekr?l.
Paracelsus olyan emberekt?l gy?jtötte össze ezeket a tapasztalatokat, akikkel a korabeli orvosok szóba sem álltak, de akik egy-egy dologhoz jól értettek.
Az egyik f? vád ellene emiatt az volt, hogy lealacsonyítja az orvoslást.
Megtapasztalta azt, hogy a szervetlen anyagok és a növényi drogoknak az a sajátossága, hogy ami nagy adagban méreg, az kis adagban gyógyszer. Azt, hogy a dózistól függ egy anyag gyógyító vagy mérgez? hatása, ami máig a modern gyógyszerészet egyik alapelve.
A cickafark legel?kön, utak mentén, erd?széleken és gabonaföldek szélén tömegesen fordul el?. Virágjának színe a fehért?l rózsaszínbe hajló.
Ajánlatos er?s napsütésben szedni, mert ilyenkor a legtöbb benne az illóolaj és ezáltal a gyógyhatása is növekszik.
Többféle népi elnevezése is van: cickafarkkóró, egérfarkúf?, patikai ezerlevel?f?, pulykaf?, cickóró, ezerlevel? katonaf?.
A cickafarknak igen sok változata létezik, azonban gyógyászati célra a közönséges- és a mezei cickafark a használatos.
 
A Kárpát-Medence az ?s haza

KÁRPÁT-MEDENCEI ?SNÉPÜNK -

1. rész: A BALATONUDVARI HÁZ

(Szemelvények Dr. Nagy Sándor könyvéb?l)Annak a népnek megszólaltatása, mely ?sid?ben már a Kárpát-medencét lakta, nem könny? feladat, mert erre megbízható, hiteles írásbeli bizonyíték nincs, nem is lehet. Az ?stelepes nép nyelvére vonatkozó írásos szöveg nem maradhatott fenn. De ha ilyen szöveg nem is maradt ránk, egy sereg víznek, hegynek, erd?nek, telephelynek a neve máig fennmaradt.

... Egyik ilyen legismertebb földrajzi név a Duna folyó - honfoglalás el?tti neve: Ister. A sumíroknál a termékenység, a csillagok és a háború istenn?je volt. Mellette fekszik Esztergom (Ister-gam) melynek jelentése sumír nyelven: Ister kanyarja, vagy görbülete, mert a „gam” sumír nyelven sarlót, görbületet, hajlatot jelent (A „gam” egyébként ma is görbületet jelent, lásd: gomb, gömb, kampó, gamó szavainkat, de a gém-madár is hajlott nyakáról kapta nevét, valamint "gamós" az ismert irodaszer, a gém-kapocs is.)

Melyik nép adhatta tehát e gyönyör? nagy víznek az Ister nevet és a mellette épült városnak az IsterGam (Esztergom) nevet, ha nem az, melynek nyelvében Ister isten volt, a gam-szó pedig nyelvében hajlatot jelent. (Esztergom nevének jelentése tehát egyszer?en "Duna-kanyar"!)

De van egy girbe-gurba utcáiról elnevezett Gamás nev? falunk is Somogy-megyében és egy Gamásza (gam-aszó=kanyargó víz) puszta is közel a Balaton somogyi partjához.

Balaton – Bál, vagy Bél isten tava. A „ton” szó pedig a tó-nak egy ?si formája. A pannonoknak nemcsak a sumír Ister volt az istenük, hanem Bél, vagy Bál is. A görögök már a Kr. el?tti évszázadokban Pelszó néven hívták a Balatont. Pelszó a sumír Bél-szó=Bél isten vize nevéb?l változott át. A rómaiak a görögökt?l vették át ugyanezt a nevet, amikor Kr.u. 9-ben Pannóniát meghódították. Bál isten tisztelete leger?sebb volt a Balaton környékén, ezért telepítette annak kiirtására I. István a bencéseket Bakony-Bélbe. Tehát ez a "Bél" nev? telephely már I. István el?tt is ott volt, vagyis ugyanott sumír telepeseknek is kellett lenniük!
 
Ébredjetek Hunok Atilla népe!


Ébredjetek Hunok Atilla Népe!
Szittyák, Szkíták, Hunok, Avarok és Magyarok
Oly nagy és dics? múlttal, egyetlen nép sem rendelkezik mint amivel a mi ?seink rendelkeznek. Nem vagyunk és nem is tartozunk a legkisebb népek táborába, mert ilyen nagy dics? nemes fényes, m?velt kultúrával, nem sok nemzet büszkélkedhet, mint a miénk.
Ez a mi ?si földünk, ez a mi ?shazánk. Innen indultak el és ide is tértek vissza el?deink ?seink. Földünkr?l indult el az élet, az ?si civilizáció. Zömében a találmányaink lévén sokat köszönhet nekünk az emberiség. Többek között nekünk volt köszönhet? a robbanás szer? m?szaki, kutatási fejl?dés. Sokat adtunk az embert segít? technika, m?szaki, elektronika, mez?gazdaság járm?, autó ipar és egyéb területeken elért fejl?désnek. Ezzel segítve könnyítve, a kétkezi munkát az élet szinte minden területén
m?szaki fejl?dést.
Két dolgot akarok bizonyítani. Egyik az, hogy népünk magas mûveltségébõl táplálkozott egész Európa és a késõi mai utókor szégyene az, hogy nem saját nemzetünk dicsõségére és történelemformáló szerepünk bizonyítására használja fel a régészet igazságait. A másik pedig annak a valóságnak az ismételt megerõsítése, hogy a gepidák nem germánok, hanem Hunok voltak.
Ugyanis a megnevezett munka így számol be a gepidák történetérõl. A gepidák elõtörténetérõl nehéz írni. Egyetlen sornyi tárgyilagos forrásadat sem említi õket. Ami keveset tudunk róluk, azt halálos ellenségeik, a gótok és longobárdok krónikáiból kell kihámozni. Tehát, ha halálos ellenségeik éppen a gótok és a többi germán népek voltak, akkor õk nem lehettek germánok. Van azonban egy érdekes, harmadik bizonyítékom is.
 
Újabb gyermek áldozata van a vakcinánakMuszáj hogy hallatsszon hogy vannak problémák , az elrabolt gyermekekkel már 30-éve . Nem csak elrabolják a gyermekeket hanem ölik is . Velünk van Branka Jovity anya Andriának . Amely meg van ölve vakcinával . Anya beszéde : Polgárok testvéreim én vagyok az az anya mely mondja : ne adjátok gyermekeiteket a gonosznak . Andria fiam született : Augusztus 27-én .Elvittem az els? orvosi vizsgára , de nem vakcinára . 1kg-750gr volt . És többé nincs . A ti gyermekeitek el van rabolva az enyém meg van ölve . Ne adjátok a mi gyermekeinket , védjük . Igazság az igazságra . Nincs itt Bíróság Szemet Szemé , Fogat Fogé . Várom az Orvosi jelentést . Meglátom mi van odaírva . Ugyanúgy Nagykikindán is meg lett ölve egy kisbaba , neki is volt vér a Fül-ében és az Orrában . Ha TI nem gyújtótót- tatok gyertyát a saját gyermeketek sírján , a-kor TI nem tudjátok mi az . Megyünk végig . A szülök fognak ítélkezni . Van -e Sziletek hallgatni és adni a saját gyermekeiteket ? Én kérlek benneteket térgyelve : Ne adjuk gyermekeinket többé ! Nem adjuk gyermekeinket többé !!!!
 
Bejelentkezés
Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése
Generálási idő: 0.61 másodperc
98,931 egyedi látogató