Navigáció
Felhasználók
-> Online vendégek: 1

-> Online tagok: 0

-> Regisztráltak: 11
-> Legújabb tag: onaneoka
Támadj fel Szkíta, Hun, Magyar!


Támadj fel Szkíta, Hun, Magyar, mert nélküled az emberiség elvész semmivé lesz!
 
Bennem megbotránkozást és felháborodást váltott ki!
Tisztelt Hatóságok!


Kérjük büntet? feljelentésünk illetékesek részére szíves továbbítását!

FELJELENT?K:
Molnár F. Árpád médiaalapító, jogvéd?, egyesületi elnök.
(...)

Molnár-Fodor Brigitta Andrea tudósító, jogvéd?, egyesületi alelnök.
(...)

Alulírott Molnár F. Árpád, a Magyar Érdekvéd? és Jogvéd? Egyesület elnöke, a Hírháttér Multimédia alapító-f?szerkeszt?je, a HírAréna Online f?szerkeszt?je és Molnár-Fodor Brigitta Andrea, a Magyar Érdekvéd? és Jogvéd? Egyesület elnökhelyettese, a HírAréna Online tudósítója

büntet? feljelentést teszek ismeretlen tettes/tettesek ellen
- a Büntet? Törvénykönyv 306. §-a alapján Közfeladati helyzettel visszaélés b?ntette,
- a Btk. 165. § (3) szerint min?sül? Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés b?ntette,
- a Btk. 342. §-ában foglalt Közokirat-hamisítás miatt,

valamint ha a Tisztelt Hatóságok szerint nem történt b?ncselekmény, úgy - és a tényállásból ki fog derülni ennek feltétlen volta - az elutasító hatóság ellen a Büntet? Törvénykönyv 305. §-a szerinti Hivatali visszaélés b?ntette és a Btk. 282. §-a szerinti B?npártolás miatt.Indoklás:
Ma, 2020. január 22-én délel?tt a hatóságok nagy er?kkel rajtaütöttek Bolvári István és felesége, Hodován Ágnes családján (lakhelyük: Dusnok, Bács-Kiskun megye, Kalocsai járás), és elvették pár hónapos csecsem?jüket.

Mivel a hatóságok - ahogy az lenni szokott, amikor gyermekeket a saját családjukból elragadnak - nem voltak hajlandók indokolni a tetteiket, ezért az eddigi történéseket és a korábbi hatósági közléseket, valamint a család által kerül? utakon beszerzett dokumentumokat tudjuk idézni.

 
Változást csak is lentr?l kell elindítani!
A rendszer nagyon er?s, de nem tökéletes, ez a rendszer gyengesége és ez okozza a vesztét!
Azért nem tökéletes, mert nem tud mindent és nem lát mindent.
Ez a rendszer azért ilyen mert mi is ilyenek vagyunk, a fels? kaszttal ilyenné formáltuk, mert mi ilyenek vagyunk! Addig amíg mi magunk nem változunk addig változás sem lehetséges!
A fels? kaszt azért nem pusztít ki teljesen mert bel?lünk él.
A gondolatok amik ilyenné formálták a világunkat, a gondolatok állnak mindennek a hátterében.
Hazugságra épül szinte majdnem minden a jelenlegi világunkban.


 
T?njön végre el ez a trianoni gyalázat!

2020-Június 4-én, véget ér az a gyalázat, amit a Magyarokkal, a Magyar Néppel elkövettek! A Kárpát hazát és a teljes magyarságot sújtó Trianonban, kollektívan egy teljes népet ítéltek halálra és sújtottak az igazságtalan döntéssel! Ez volt a Magyar Népnek a keresztre feszítésének napja! Ennek jöv?re lesz a 100-ik évfordulója...
Akkor mondjuk ki mindannyian egyszerre?! Vesszen Trianon! Legyenek átkozottak mind azok, akik ezt a gyalázatot kitervelték! Legyenek mindörökre átkozottak és sújtsa ?ket a magyar átok! Kerüljenek ?k is ebbe a helyzetbe! Legyen úgy ahogy "Gróf Aponyi Albert a beszédében mondta, Magyarország ott lesz azoknak az országoknak a temetésén akik ezt a gyalázatot kitervelték és ezt a gyíkos aljas halálos ítéletet, tervet, alá írták!" Nagy Bálint Hun Kende

 
Csak minél el?b jönnél már...?!A legnagyobb Hun Királyunk Atilla... Adja meg nekünk ismét az Ég, Atilla újból köztünk lehessél! Áldás!
Fohász Atilla Hunok Nagy Királyunkhoz
Ó Atilla, Bendegúz vére, hunok nagy királya,
Reszketett Európa kardod, ha látta.
Félt t?led nap Kelet és nap Nyugat,
Reszkettek t?led minden nagy birodalmak.
Most kellene jönnöd, szólítanálak!
Nagy szüksége van a nemzetnek reád Atilla!
Fiai földön futóvá váltak !!!!
Múlt században nyögtük
A háborúk vérontását,
Nemzetünk szétdarabolását.
Elmúlt a nemzet harcokkal tele százada,
Még sem lett könnyebb, jött a nyugat hada.
Bankok hada zúdul most az új korban ránk,
Eladták földjeink, gyáraink enyészetté vált.
Úgy jártunk, mint K?m?ves Kelemen,
Mit eddig építettünk, eladták, lebontotta idegenek hada, Atilla nagy királyunk. kérünk segíts?!
Most már csak gyötrelem ifjúságunknak az élet
Amiért mi megdolgoztunk idegené lett.
Hátát tartja az öregek megrokkant hada,
Nem lesz ki öregségükben gyámolítana.
Nehéz sorsunkban demokráciát hazudnak,
Elveszik kulcsát a nincstelen Hunnak, s Magyarnak.
Pedig itthon is lehetne élni, összefogni,
Megmaradt földjeinket szorgalommal megmunkálni.
Pártok számai már több, mint az ember
Mindegyik csak uszít, dolgozni nem megy.
Külhonból csak saját népét bántja,
Nyugalmát a nemzet, sehol nem találja.
Fogy a nemzet, de hogy jutunk ebb?l elõre?
Jó lenne, ha az ifjúság maradna, ne csak menekülne?!
Hitünk az még megmaradt, amit ránk hagytak Atilla,
Abban bízunk van még hite a Hunnak és Magyarnak!
Reményünk az halovány, de ha összefogunk,
Nem veszünk el, talán el?bbre jutunk.
Távozó ifjúságunk, majd csak haza találnak,
Miel?tt más országba szolgává válnak.
Hit, remény, szeretet és béke,
Ezt kívánom, hogy eljöjjön a nemzetre, még
Ebben az évben!
Mert megérdemli a Hun Magyar Nemzet,
Kinek oly nagy h?s fiai voltak, rájuk mindenki felnézett!
Talpra álljon, s jobb legyen a sorsa minden Hunnak és Magyarnak!
A nap örömmel térjen e hazán nyugovóra.
Áldás Testvérek Nagy Bálint Hun Kende
 
Ébredjetek Hunok Atilla Népe!
Ébredjetek Hunok Atilla Népe!
HírekÉbredjetek Hunok Atilla Népe!
Szittyák, Szkíták, Hunok, Avarok és Magyarok
Oly nagy és dics? múlttal, egyetlen nép sem rendelkezik mint amivel a mi ?seink rendelkeznek. Nem vagyunk és nem is tartozunk a legkisebb népek táborába, mert ilyen nagy dics? nemes fényes, m?velt kultúrával, nem sok nemzet büszkélkedhet, mint a miénk.
Ez a mi ?si földünk, ez a mi ?shazánk. Innen indultak el és ide is tértek vissza el?deink ?seink. Földünkr?l indult el az élet, az ?si civilizáció. Zömében a találmányaink lévén sokat köszönhet nekünk az emberiség. Többek között nekünk volt köszönhet? a robbanás szer? m?szaki, kutatási fejl?dés. Sokat adtunk az embert segít? technika, m?szaki, elektronika, mez?gazdaság járm?, autó ipar és egyéb területeken elért fejl?désnek. Ezzel segítve könnyítve, a kétkezi munkát az élet szinte minden területén
m?szaki fejl?dést.
Két dolgot akarok bizonyítani. Egyik az, hogy népünk magas mûveltségébõl táplálkozott egész Európa és a késõi mai utókor szégyene az, hogy nem saját nemzetünk dicsõségére és történelemformáló szerepünk bizonyítására használja fel a régészet igazságait. A másik pedig annak a valóságnak az ismételt megerõsítése, hogy a gepidák nem germánok, hanem Hunok voltak.
Ugyanis a megnevezett munka így számol be a gepidák történetérõl. A gepidák elõtörténetérõl nehéz írni. Egyetlen sornyi tárgyilagos forrásadat sem említi õket. Ami keveset tudunk róluk, azt halálos ellenségeik, a gótok és longobárdok krónikáiból kell kihámozni. Tehát, ha halálos ellenségeik éppen a gótok és a többi germán népek voltak, akkor õk nem lehettek germánok. Van azonban egy érdekes, harmadik bizonyítékom is.
Szintén a gepidákra vonatkozólag? Azokra is, de fõként arra, hogy Atilla halála után a Kárpát-medence tovább is a Hun Birodalomhoz tartozott, hiszen miképpen Bóna István írja, oknyomozó történelmi kifejezést használva:
 
Nagyon sokan nem értik még a UCC-t
Nézzék meg pl. ezt: A UCC 1-308.§ alkalmazása fizetési meghagyási eljárásban
Az átlagos EOS Faktor Zrt. ez év tavaszán fizetési meghagyás (fmh) eljárást indított ellenem. Most kipróbáltam egy új módszert: NEM MONDTAM ELLENT.
Egyszer?en csak leírtam, hogy én nem egy jogi személy vagyok, hanem egy szabad ember, aki nem áll az általuk említett törvények hatálya alatt. Szabad emberként nem rendelkezem az ügyben perbeli jogképességgel. Ehhez a UCC 1-308.§-ât használtam, ami lehet?séget teremt erre. Az ügyet lezárták egy végzéssel, amit kés?bb joger?re is emeltek.
Egy kis magyarázat: Szabad emberként nem állsz az általuk említett törvények ( valójában csak jogszabályok ) hatálya alatt, ahhoz még SZÜKSÉGÜK VAN A BELEEGYEZÉSEDRE.
 
Így kell ezt csinálni!
A kifosztókkal így kell csinálni! El kell mindenkinek határolódni ettől a bűnszervezettől!
Nem szabad nekik egy fillért sem fizetni!

 
Már nincs sok időnk, ezért el kell kezdeni, új alapokra...
Már nincs sok időnk, ezért el kell kezdeni, tiszta új alapokra építkeznünk...!

Az oldalunkon folyamatosan beszámolunk a történésekről.

Lesz még Hun birodalom...?
Te mit gondolsz, lesz még Hun birodalom?

 
.Az emberiség elmebaj mocsarában való elmerülése..
Az emberiség elmebaj mocsarában való elmerülése, vagy az ember természetének megváltoztatása...?!Agenda 21: terv az emberiség 95%-nak kiirtására 2030-ig

Az Új világrend hatalomra kerülésekor az emberiség nagy része eltörlődhet a Föld színéről.

Röviden és tömören miről is szól pontosan az Agenda 21 tervezete? Ennek a lényege szerint a háttérhatalom célja az ember pusztítása, mert minden probléma gyökere alapjában véve maga az ember. Az egyik megoldás a népesség csökkentésében rejlik.

Sokak szerint valós problémáról van szó, nem pedig összeesküvés elméletről, ugyanakkor rengeteg a szkeptikus is, akik szerint csak kitaláció az egész.

Azok szerint, akik szerint valóban életbe léphet néhány éven belül az Agenda 21, azt mondják, számtalan jel utal arra, hogy ez az egész nem összeesküvés, és tényleg létező folyamatok zajlanak le a hátunk mögött.
 
Autonómiát a Székelyeknek és minden elszakított népnek!

 
Bejelentkezés
Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése
Generálási idő: 0.68 másodperc
107,015 egyedi látogató